stationing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stationing

  * kỹ thuật

  định vị

  xây dựng:

  hệ thống cọc đo

  sự đặt cọc đo