starch resuspension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch resuspension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch resuspension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch resuspension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch resuspension

    * kinh tế

    sự pha loãng tinh bột lại (trong nước sạch)