starchy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starchy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starchy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starchy.

Từ điển Anh Việt

 • starchy

  /stɑ:tʃt/ (starchy) /'stɑ:tʃi/

  * tính từ

  có hồ bột, hồ cứng

  (nghĩa bóng) cứng nhắc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • starchy

  * kinh tế

  chứa tinh bột

  có tinh bột

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  chứa tinh bột

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starchy

  consisting of or containing starch

  starchy foods

  Antonyms: starchless

  rigidly formal

  a starchy manner

  the letter was stiff and formal

  his prose has a buckram quality

  Synonyms: stiff, buckram