stiff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiff.

Từ điển Anh Việt

 • stiff

  /stif/

  * tính từ

  cứng, cứng đơ, ngay đơ

  stiff collar: cổ cứng

  to lie stiff in death: nằm chết cứng

  a stiff leg: chân bị ngay đơ

  cứng rắn, kiên quyết, không nhân nhượng

  a stiff denial: sự từ chối kiên quyết; sự bác bỏ kiên quyết

  a stiff resistance: sự kháng cự kiên quyết

  cứng, nhắc, không tự nhiên

  stiff movement: cử động cứng nhắc

  stiff manners: bộ dạng không tự nhiên

  stiff style: văn phong không tự nhiên

  rít, không trơn

  stiff hinge: bản lề rít

  khó, khó nhọc, vất vả

  stiff examination: kỳ thi khó

  a stiff slope: dốc khó trèo

  hà khắc, khắc nghiệt

  a stiff punishment: sự trừng phạt khắc nghiệt

  cao (giá cả)

  nặng (rượu); mạnh (liều thuốc...)

  đặc, quánh

  to beat the egg whites until stiff: đánh lòng trắng trứng cho đến khi quánh lại

  (Ê-cốt) lực lượng

  to keep a stiff upper lip

  (xem) lip

  to be bored stiff

  chán ngấy, buồn đến chết được

  to be scared stiff

  sợ chết cứng

  a stiff un

  nhà thể thao lão thành

  (từ lóng) xác chết

  * danh từ

  (từ lóng) xác chết

  người không thể sửa đổi được

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người vụng về thô kệch

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lang thang, ma cà bông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stiff

  * kinh tế

  cứng

  đặc

  khắc nghiệt

  quá đáng

  * kỹ thuật

  chắc

  chặt

  đặc

  không đàn hồi

  ngàm

  ngàm chặt

  rắn chắc

  thô

  vững chắc

  ô tô:

  cứng khó uốn

  cơ khí & công trình:

  khó uốn

  không trơn

Từ điển Anh Anh - Wordnet