stiffish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stiffish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stiffish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stiffish.

Từ điển Anh Việt

  • stiffish

    /'stifiʃ/

    * tính từ

    hơi cứng