starchless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starchless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starchless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starchless.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • starchless

    lacking starch

    Antonyms: starchy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).