starcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starcher.

Từ điển Anh Việt

  • starcher

    /'stɑ:tʃə/

    * danh từ

    người hồ vải

    máy hồ vải