starch-rich diet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch-rich diet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch-rich diet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch-rich diet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch-rich diet

    * kinh tế

    sự ăn thức ăn giàu tinh bột