starch desegregation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch desegregation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch desegregation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch desegregation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch desegregation

    * kinh tế

    sự lão hóa tinh bột

    sự thoái hóa tinh bột