starched nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starched nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starched giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starched.

Từ điển Anh Việt

  • starched

    /stɑ:tʃt/ (starchy) /'stɑ:tʃi/

    * tính từ

    có hồ bột, hồ cứng

    (nghĩa bóng) cứng nhắc