service test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service test

  * kỹ thuật

  sự thử vận hành

  cơ khí & công trình:

  sự thử làm việc

  hóa học & vật liệu:

  thí nghiệm sử dụng

  xây dựng:

  thử (nghiệm) khai thác

  thử nghiệm vận hành

  điện lạnh:

  thử nghiệm phóng điện