service load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service load

  * kỹ thuật

  tải nhiệt khai thác

  tải nhiệt tiêu dùng

  tải trọng làm việc

  xây dựng:

  tải trọng khai thác

  tải trọng vận hành