service-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service-car.

Từ điển Anh Việt

  • service-car

    * danh từ

    (NZ) xe búyt đi đường dài