service bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • service bay

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khoang tiện dụng