serviceable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serviceable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serviceable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serviceable.

Từ điển Anh Việt

 • serviceable

  /'sə:visəbl/

  * tính từ

  có ích, có thể dùng được; tiện lợi

  tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ; có khả năng giúp đỡ

  bền, có thể dãi dầu (đồ dùng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serviceable

  * kinh tế

  bền chắc

  có thể dùng được

  tiện lợi

  xài bền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serviceable

  ready for service or able to give long service

  serviceable equipment

  heavy serviceable fabrics

  Antonyms: unserviceable

  capable of being put to good use

  a serviceable kitchen gadget

  intended or able to serve a purpose without elaboration;

  serviceable low-heeled shoes