serviceableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serviceableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serviceableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serviceableness.

Từ điển Anh Việt

 • serviceableness

  /'sə:visəblnis/

  * danh từ

  tính có ích, tính có thể dùng được; tính tiện lợi

  tính sẵn sàng giúp đỡ; khả năng có thể giúp đỡ

  sự dai bền; khả năng dãi dầu (đồ dùng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet