service area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service area.

Từ điển Anh Việt

 • service area

  /'sə:vis'eəriə/

  * danh từ

  khu vực xung quanh đài phát thanh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service area

  * kỹ thuật

  vùng dịch vụ

  vùng phục vụ

  xây dựng:

  khu dịch vụ

  điện:

  vùng phát tuyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • service area

  place on a highway providing garage services and eating and toilet facilities