service life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

service life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm service life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của service life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • service life

  * kinh tế

  niên hạn sử dụng

  tuổi thọ (của một món đồ dùng ...)

  tuổi thọ (của một món đồ)

  * kỹ thuật

  thời hạn phục vụ

  xây dựng:

  tuổi thọ (công trình)

  điện:

  tuổi thọ (thiết bị)

  ô tô:

  tuổi thọ máy móc