serial printer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial printer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial printer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial printer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial printer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy in nối tiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet