serial link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • serial link

    * kỹ thuật

    điện:

    mạch luân chuyển