serialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serialize.

Từ điển Anh Việt

 • serialize

  /'siəriəlaiz/

  * ngoại động từ

  xếp theo hàng, xếp theo thứ tự

  đăng từng số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serialize

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  nối tiếp hóa

  xếp theo thứ tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serialize

  arrange serially

  Serialize the numbers

  Synonyms: serialise