serial port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial port

  * kinh tế

  cảng (xếp thành) dọc

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  cổng nối tiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • serial port

  an interface (commonly used for modems and mice and some printers) that transmits data a bit at a time