serial panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

serial panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm serial panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của serial panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • serial panel

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  panen (xếp) theo từng dãy

  tấm cơ bản

  tấm đơn vị