project road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường dự án