project control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • project control

  * kinh tế

  kiểm soát công trình

  sự theo dõi

  sự theo dõi, kiểm soát công trình

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kiểm soát dự án

  sự kiểm soát dự án