projectional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projectional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projectional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projectional.

Từ điển Anh Việt

  • projectional

    xem projection