projecture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projecture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projecture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projecture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projecture

  * kỹ thuật

  hình chiếu

  hóa học & vật liệu:

  mấu nhô

  xây dựng:

  phần nhô ra (của tường)