projection ray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection ray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection ray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection ray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection ray

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tia chiếu