projection plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng chiếu