projection stage illumination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection stage illumination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection stage illumination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection stage illumination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection stage illumination

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chiếu sáng sân khấu