projections nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projections nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projections giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projections.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projections

    * kỹ thuật

    chỗ lồi ra

    dự thảo

    nhô ra