projection drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ phối cảnh