projection apparatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection apparatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection apparatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection apparatus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection apparatus

    * kỹ thuật

    máy chiếu phim