projection2 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection2 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection2 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection2.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection2

    * kỹ thuật

    phép chiếu