projection chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection chamber

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    buồng vết chiếu