projection distance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection distance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection distance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection distance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection distance

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    khoảng cách chiếu hình