projection booth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection booth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection booth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection booth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection booth

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phòng chiếu phim