projection welding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection welding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection welding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection welding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projection welding

  * kỹ thuật

  hàn nổi

  hàn tia chấm

  sự hàn nổi

  điện lạnh:

  hàn chiếu (một dạng hàn chấm)

  xây dựng:

  sự hàn nổi (thành gờ)