projection lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projection lamp

    * kỹ thuật

    đèn chiếu

    đèn chiếu hình