projection room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projection room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projection room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projection room.

Từ điển Anh Việt

 • projection room

  * danh từ

  phòng chiếu phim (nhất là trong rạp hát)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projection room

  * kỹ thuật

  phòng khán giả

  xây dựng:

  phòng chiếu (trong rạp chiếu bóng)

  phòng chiếu phim