project gabarit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project gabarit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project gabarit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project gabarit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project gabarit

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    quy mô dự án