projector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projector.

Từ điển Anh Việt

 • projector

  /projector/

  * danh từ

  người đặt kế hoạch, người đặt đề án

  người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ

  máy chiếu; đèn pha

  súng phóng

 • projector

  dụng cụ chiếu, máy chiếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • projector

  * kỹ thuật

  đèn chiếu

  đèn pha

  đường chiếu

  người thiết kế

  máy chiếu

  toán & tin:

  dụng cụ chiếu

  vật lý:

  máy chiếu hình

  điện lạnh:

  súng phóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • projector

  an optical device for projecting a beam of light

  an optical instrument that projects an enlarged image onto a screen