project grant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project grant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project grant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project grant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project grant

    * kinh tế

    tiền trợ cấp cho dự án