project loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project loan

    * kinh tế

    khoản vay dự án