project analog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project analog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project analog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project analog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project analog

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản tương tự của (đồ án) thiết kế