project budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • project budget

  * kinh tế

  ngân sách hạng mục công trình

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tổng số tiền dự án

  vốn dự án