project flood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project flood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project flood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project flood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project flood

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lũ của dự án