project area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • project area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực dự án