project manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

project manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm project manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của project manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • project manager

  * kinh tế

  giám đốc công trình

  giám đốc dự án

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  giám đốc thiết kế