print server nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

print server nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm print server giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của print server.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • print server

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ phục vụ in

  máy chủ in

  máy dịch vụ in